Regulamin sieci serwerów SkyUp


SPIS TREŚCI

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§2 REGULAMIN SERWISU

§3 REGULAMIN SERWERÓW MINECRAFT

§5 REGULAMIN PŁATNOŚCI PREMIUM

§6 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

§7 POLITYKA PRYWATNOŚCI

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

NOTY PRAWNE

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Rejestracja konta w serwisie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 2. Każdy użytkownik korzystający z serwisu akceptuje niniejszy regulamin oraz ma obowiązek jego przestrzegania.
 3. Każda zarejestrowana, niełamiąca regulaminu osoba ma prawo do gry na serwerze oraz korzystania z serwisu.
 4. Nieznajomość regulaminu w żadnym wypadku nie zwalnia z jego przestrzegania.
 5. W obrębie naszej społeczności obowiązują ogólnie pojęte zasady dobrego wychowania, netykiety i normy społeczne.
 6. Każda zarejestrowana osoba zrzeka się praw do treści zamieszczonych na serwerze na rzecz SkyUP.pl

§2 REGULAMIN SERWISU

 1. Na czatach publicznych zabrania się:

  • proszenia o dotacje,
  • używania wulgaryzmów i omijania cenzury,
  • spamowania, w tym:
   • pisania capslockiem,
   • floodowania,
   • imitowania wiadomości,
   • pisania wielokrotnie identycznej, podobnej wiadomości lub o takim samym przekazie,
   • używania systemów formatowania automatycznego niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Surowo zabrania się zachowań agresywnych, w tym:

  • grożenia,
  • nękania,
  • prowokowania oraz umyślnego irytowania,
  • obrażania i dyskryminacji.
 3. Zabrania się propagowania ideologii i ustrojów politycznych oraz treści erotycznych, także w formie podtekstów.

 4. Zabronione jest podawanie za inną osobę, kradzież kont, tożsamości.

 5. Zakazane jest reklamowanie innych serwerów gier, serwerów głosowych, kanałów na YouTube, streamów oraz stron internetowych. Nie dotyczy osób z rangą YT/MiniYT oraz sytuacji indywidualnych, gdzie została udzielona zgoda administratora dyżurującego. Zabrania się także reklamowania SkyUP.pl na innych serwerach w grze Minecraft i miejscach do tego nieprzeznaczonych.

 6. Zabrania się łączenia z serwerami, serwisem za pomocą proxy / vpn.

 7. Zabrania się transakcji wychodzących poza zakres serwera. W szczególności sprzedaży przedmiotów lub usług za realne pieniądze. Wymiany SkyCoinsów, czy innych przedmiotów z serwera za tokeny nie są zabronione.

§3 REGULAMIN SERWERÓW MINECRAFT

 1. Surowo zakazane jest używanie wspomagaczy dających przewagę w przebiegu rozgrywki.

  a) W szczególności zabronione jest używanie macro (np. TinyTask) i innego oprogramowania (w tym wbudowanego w urządzenia zewnętrzne) pozwalającego na nagrywanie/powtarzanie/wywoływanie ruchów/przycisków. W przypadku zauważenia ruchów sugerujących używanie macro (np. lewo/prawo, czy klikania) zarówno administracja, jak i gracze w celu złożenia skargi, mają prawo w widoczny sposób sprawdzić (wiadomość nie jest wystarczająca), czy dana osoba jest online. Jeżeli nie wywoła to reakcji gracza uznany on zostanie za nieaktywnego i winnego posiadania oprogramowania niedozwolonego.

  b) Zabronione jest także korzystanie z dodatkowych urządzeń (np. gamepady) w celu używania ich do czerpania dodatkowych korzyści ze względu na ich budowę (np. blokada ciągłego kręcenia postacią).

  c) Dozwolone jest jedynie przyłożenie przycisku myszy/klawitury w taki sposób, by nie nosiło to znamion używania wspomagaczy (np. kopanie w miejscu).

 2. Zakazuje się wszelkich oszustw i kradzieży.

  a) Ochrona kradzieży bloków

  Bloki postawione na terenie objętym ochroną (wyspa/działka) należą do właściciela tego terenu. Wszystkie działania podejmowane są dla wspólnego dobra i rozwoju.

  Z wiarygodnym dowodem potwierdzającym utratę bloków (np. nagranie, screenshot) należy zgłosić się do administracji. Kradzieże/oszustwa bez dowodu nie będą rozpatrywane, za wyjątkiem:

  • kradzieży bloków wartych więcej niż 50k zgodnie z cennikiem trybu skyblock
  • kradzieży spawnerów, beaconów

  b) Ochrona kradzieży przedmiotów

  Przedmioty winny być chowane w zablokowanych skrzyniach lub enderchescie i wymieniane przy pomocy dostępnego pluginu: /wymien (nick). Przedmioty skradzione przez nieuwagę, śmierć na cudzym terenie, przy wymianie tradycyjnej, oszustwie przy pożyczaniu lub z niezabezpieczonych skrzyn nie beda objęte ochrona kradzieży (za wyjątkiem posiadanego dowodu).

  W przypadku utracenia dostępu do terenu lub nieaktywności użytkownika jego zablokowana skrzynia (w tym sklep) objęta jest ochroną przez okres 7 dni, a następnie właściciel terenu ma prawo do wniosku o usunięcie blokady.

  c) Ochrona oszustw przy płatnosci za tokeny

  Oszustwa dotyczace wymian za tokeny są w pełni chronione i nie wymagają dowodu (choć z pewnością usprawni on cały proces).

  d) Ochrona oszustw przy zabójstwach

  Oszustwa podczas walki objęte będą ochroną wyłącznie za dostarczeniem dowodów, zgłoszonych w ciągu 48h od popełnienia oszustwa, gdy zabójstwo będzie nie dalej, niż dziesiątą najnowszą śmiercią. Wyjątek stanowi sytuacja, w której doszło także do złamania innego punktu regulaminu dotyczącego zabijania.

  Zabronione jest zabijanie przy miejscach publicznej teleportacji. W szczególności spawnu wyspy/działki, sklepu, teleportacji między graczami.

  e) Okres ochronny

  Oszustwo należy zgłosić od razu, w terminie nie późniejszym niż 7 dni od popełnienia, chyba, że postanowiono inaczej. Zgłoszenia wybiegające poza ustalony czas nie będą przyjmowane.

 3. Zabrania się proszenia administratora o ułatwienie rozgrywki (w tym teleportacji, prośby o przedmioty, zmiany gamemoda, nieśmiertelności, operatora i innych).

 4. Administracja zobowiązania jest do rekompensaty straconych przedmiotów tylko i wyłącznie, jeżeli zostały stracone z winy serwera.
 5. W przypadku rejestracji na koncie zarejestrowanym, jako konto premium, prawowity właściciel konta ma prawo przejąć je wraz z wszelkimi zakupionymi usługami.
 6. Hodowle zwierząt, automatyczne farmy oraz wszelkie inne budowle/mechanizmy przekraczające racjonalne normy, wpływające na TPS serwera będą uznawane za łamanie regulaminu. Administracja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego ich zmniejszenia/odłączenia/usunięcia.
 7. Właściciel wyspy/działki może być odziedziczony w dwóch przypadkach. W momencie, gdy właściciel został zbanowany i nie uzyska unbana w ciągu tygodnia od daty zbanowania lub będzie nieaktywny na serwerze dłużej niż dwa tygodnie.
 8. Wyspa/działka może zostać usunięta, gdy jej członków nie ma ponad 30 dni.
 9. Zabrania się działań na szkodę serwera, w tym:

  a) Używania bugów

  b) Tworzenia multikont

  c) Rozdawania lub sprzedawania za bezcen znacznej dla odbiorcy ilości przedmiotów/pieniędzy. Zakaz wprowadzony został ze względu na negatywny wpływ na rozgrywkę osób na duzo niższym etapie rozwoju. Wyspy/Działki niestosujące się do zakazu będą blokowane.

  d) Korzystania z farm 0tick lub innych mechanizmów dających przewagę w rozgrywce

  e) Budowania automatycznych farm opartych na redstone, pochodniach redstone i pistonach przekraczających 20 sadzonek. W szczególności dyniarek, meloniarek. Na serwerach z ekonomią do budowy większych farm należy użyć harvesterów, a nie redstone.

  f) Tworzenia zegarów do farm automatycznych niespełniających przynajmniej jednego kryterium.
  Częstotliwość sygnału powinna być mniejsza, niż:
  » raz na 12 sekund;
  » 30 przesyłów hoppera zwykłego (15 przedmiotów w zegarze);
  » 6 przesyłów hoppera ulepszalnego (3 przedmioty w zegarze);
  » 30 maksymalnie opóźnionych przekaźników (repeaterów).

  g) Budowania automatycznych farm trzciny innych, niż na observerach z zasięgową aktywacją pistonów.

  h) Celowego niszczenia/zanieczyszczania (griefu) mapy

§3a REGULAMIN SERWERA SKYBLOCK

 1. Dozwolone jest zabijanie na wyspach, pod warunkiem wyrażenia na to zgody każdego uczestnika walki.
 2. Zabrania się tworzenia bezsensownych aukcji, mających na celu wystawienie przedmiotu bez wartości, z nieadekwatną ceną, o zmienionej nazwie lub podpisów, a także wielokrotnego powtarzania jednej aukcji.
 3. Zabrania się resetowania wyspy w celu zebrania z niej przedmiotów, nakłaniania innych do takich zachowań, a także czyszczenia wyspy przed rozpoczęciem rozgrywki z inną osobą.

§3b REGULAMIN SERWERA SURVIVAL

 1. Gracz zostaje usunięty z działki, gdy jest offline ponad 14 dni.

§5 REGULAMIN PŁATNOŚCI PREMIUM

 1. Użytkownik ma prawo przenieść tokeny między kontami za pomocą panelu uzytkownika.
 2. Zakup usług następuje na konkretne konto. W szczególnych przypadkach usługi można przenieść na nowe konto.
 3. Użytkownik ma prawo sprawdzenia listy dokonanych transakcji i przelewów za pomocą panelu uzytkownika.
 4. SkyUP.pl zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej, podczas której upływa czas rang.
 5. Zakup tokenów w żaden sposób nie przekłada się na konieczność przestrzegania regulaminu. Osoby posiadające zakupione przywileje są karane na równi z osobami bez nich.
 6. Użytkownik po zakupieniu tokenów/usług traci prawo odstąpienia od umowy (możliwość ubiegania się o zwrot zakupionych tokenów/usług). Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, rozdział 4, art. 38, p. 13
 7. SkyUP.pl jest własnością AS-DOM Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 12/158A 20-538 Lublin NIP 7123113001 REGON 060332675 KRS 0000300854

§6 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia osoby łamiącej/nadużywającej regulamin administratorowi dyżurującemu lub na naszym Discordzie. Brak takowego zgłoszenia uznany będzie, jako łamanie regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia błędu gry lub pluginu administratorowi dyżurującemu poprzez komendę /msg w grze lub na naszym Discordzie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania poleceń administracji.
 4. Użytkownik, po zadaniu pytania, zobowiązany jest do przeczytania odpowiedzi administracji. Każde kolejne zadanie pytania po udzieleniu odpowiedzi będzie uznane za spam.

§7 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności w skrócie: Podczas korzystania z serwisu zbieramy o Tobie różne dane (np. nick, hasło, email, imię, nazwisko, IP, ustawienia). Używamy ich w celu realizacji funkcji serwisu (np. rejestracja i ochrona konta, zakup tokenów, reset hasła, respektowanie regulaminu), dostosowania serwisu do Twoich preferencji (np. ustawienia na serwerze, pliki cookies), reklamowym (np. czasami wysyłane informacje na e-mail), czy statystycznym. Nie udostępniamy tych danych nikomu (za wyjątkiem organów państwowych). Są one u nas bezpieczne - zaszyfrowane i backupowane.

Pełną politykę prywatności znajdziesz tutaj.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie kary za niestosowanie się do regulaminu wymierzane są indywidualnie do każdej sytuacji i mogą się różnić.
 2. Użytkownik ma prawo odwołać się od kary w przeciągu tygodnia od daty ukarania.
 3. Użytkownik ma prawo do odwołania się od odrzuconej prośby o zdjęcie kary do właściciela serwera. Należy jednak wyraźnie to zaznaczyć w odwołaniu.
 4. Użytkownik ma obowiązek zastosować się do odgórnie wyznaczonego miejsca przeznaczonego na odwołania od kar, tj. dc.skyup.pl
 5. Administracja zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby lub skargi bez podania powodu.
 6. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia treści niezgodnych z regulaminem.
 7. SkyUp.pl zastrzega sobie prawo dokonywać zmian niniejszego regulaminu.

NOTY PRAWNE

Regulaminy podlegają ochronie prawnoautorskiej, gdyż są utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania, czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części regulaminu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © skyup.pl 2015-2021