Zintegrowany System Zgłoszeń

13 maja 2020

Kochani!

Wraz z zakończeniem XIV edycji Skyblocka zamykamy również aktualny system udzielania pomocy, a wprowadzamy do życia Zintegrowany System Zgłoszeń.

Co się zmieni?

Oznacza to, że niezależnie od platformy, na której udzielać będziemy pomocy - w przypadku braku możliwości rozwiązania sprawy do ręki - utworzone zostanie zgłoszenie zawierające wszystkie informacje i umożliwiające dalszy kontakt.

Jak zrobić zgłoszenie? Jak dostać się do utworzonego zgłoszenia?

  1. Panel zgłoszeń na stronie - w panelu gracza udostępniliśmy nową zakładkę Pomocy technicznej, z której dostać się możecie do wszystkich utworzonych zgłoszeń, a także utworzyć kolejne.
  2. Interfejs w grze - dodatkowo zapewniliśmy menu w grze dostępne pod komendami /z, /zglos, /zgloszenia, w którym można utworzyć nowe zgłoszenie, zobaczyć aktywne zgłoszenia lub zamknięte z nieodczytaną odpowiedzią, a także dodać swoją odpowiedź.

Zintegrowany System Zgłoszeń utworzony został z myślą o efektywniejszym rozwiązywaniu spraw graczy, udostępnienia swobodnego dostępu do nich, a także ujednolicenia sposobu udzielania pomocy.

Administracja SkyUP.pl