Regulamin sieci serwerów SkyUp


§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Każdy zarejestrowany na serwerze lub forum użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminów.
 2. Każda zarejestrowana, niełamiąca regulaminu osoba ma prawo do gry na serwerze oraz korzystania z forum.
 3. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 4. W obrębie naszej społeczności obowiązują ogólnie pojęte zasady dobrego wychowania, ograniczonego zaufania, netykiety i normy socjalne.
 5. Wszelkie treści zamieszczone na skyup.pl stają się jego własnością.

§2 REGULAMIN SIECI

 1. Surowo zakazane jest używanie wspomagaczy typu Huzuni, AutoClicker, Fastbreak, SpeedMine i innych dających znaczną przewagę w przebiegu rozgrywki.
 2. Zakazane jest reklamowanie innych serwerów gier, serwerów głosowych, kanałów na YouTube, streamów oraz stron internetowych. Nie dotyczy osób z rangą YT/DYT/MiniYT oraz sytuacji indywidualnych, gdzie została udzielona zgoda administratora dyżurującego.
 3. Na czacie globalnym zabrania się:
  • pisania Capslockiem,
  • Floodowania,
  • omijania cenzury,
  • pisania wielokrotnie identycznej, podobnej wiadomości lub o takim samym przekazie,
  • używania wulgaryzmów,
  • żebrania,
  • pisania kolorem czerwonym,
  • proszenia o dotacje,
  • imitowania wiadomości,
  • prowokowania oraz umyślnego irytowania administracji.
 4. Surowo zabrania się obrażania innych graczy.
 5. Zakazuje się używania nicków lub skinów rasistowskich, sławnych osób itd; a także podawania za inną osobę.
 6. Zabrania się proszenia administratora o ułatwienie rozgrywki (w tym teleportacji, prośby o przedmioty, zmiany gamemoda, nieśmiertelności, operatora i innych).
 7. Zgodnie z Art. 190. Kodeksu karnego "Groźba karalna" (Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.) Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 8. Dozwolone jest wszelkiego typu oszukiwanie. Użytkownik sam decyduje, z kim handluje i współpracuje. Administracja nie jest zobowiązania do rekompensaty szkód wyrządzonych działaniami innych użytkowników serwera.
 9. Administracja jest zobowiązania do oddania straconych przedmiotów tylko i wyłącznie, jeżeli zostały stracone z winy administracji lub serwera.
 10. Surowo zabrania się propagowania faszyzmu, rasizmu oraz treści erotycznych także w formie podtekstów.
 11. W momencie rejestracji na nicku premium w przypadku zgłoszenia prawowitego właściciela konto zostaje utracone.
 12. Zabrania się działań na szkodę serwera (w tym używania bugów oraz tworzenia multikont).
 13. Zabrania się reklamowania SkyUP.pl na innych serwerach w grze Minecraft.

§3 REGULAMIN SERWERA SKYBLOCK

 1. Lider wyspy może być odziedziczony w dwóch przypadkach. W momencie, gdy lider wyspy został zbanowany i nie uzyska unbana w ciągu tygodnia od daty zbanowania lub będzie nieobecny na serwerze dłużej niż dwa tygodnie.
 2. Wyspa zostaje usunięta, gdy jej członków nie ma ponad 30 dni.
 3. Gracz zobowiązany jest do przestrzegania limitu posiadania jednego podpisu. Zabronione jest także zarabianie na ich sprzedaży.
 4. Dozwolone jest zabijanie na wyspach. Jedynym wyjątkiem jest zabijanie przy tabliczce [WITAJ].
 5. Zabrania się tworzenia bezsensownych aukcji mających na celu wystawienie przedmiotu bez wartości, o zmienionej nazwie lub podpisów, a także wielokrotnego powtarzania jednej aukcji. Administracja nie odpowiada za przedmioty utracone w momencie końca aukcji, gdy gracz znajduje się poza wyspą.
 6. Hodowle zwierząt przekraczające racjonalne normy, wpływające na TPS serwera będą uznawane za łamanie regulaminu. Administracja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zmniejszenia ilości zwierząt.

§4 REGULAMIN SERWERA TOWNY

 1. Miasta zobowiązane są do przestrzegania konwencji wyglądu średniowiecznego i realistycznego. Wszelkie budowle/miasta odbiegające od założenia - latające, podziemne, modernistyczne zostaną usunięte.
 2. Posiadcze miast zobowiązani są do wypowiadania wojny na forum z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§5 REGULAMIN EVENTÓW

 1. Zabronione jest noszenie przedmiotów w ręce, zbroi, efektów, a także elytry podczas trwania eventu.
 2. Zabroniona jest teleportacja do osoby uczestniczącej w evencie.
 3. Gracz zobowiązany jest do wykonywania poleceń administratora zarządzającego eventem oraz do czytania wskazówek pojawiających się na czacie.
 4. Zabronione jest powtarzanie eventu po zajęciu podium.
 5. Zabronione jest podpowiadanie podczas trwania eventu.

§6 REGULAMIN PŁATNOŚCI PREMIUM

 1. Zakup tokenów oraz usług następuje na konkretne konto. Nie ma możliwości ich przeniesienia.
 2. SkyUP.pl zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej, podczas której upływa czas rang.
 3. SkyUP.pl jest własnością AS-DOM Zakład Usługowy Sylwia Soszyńska-Boś 20-538 Lublin, ul Jutrzenki 14/34 Regon 432317886 NIP 712-210-70-62

§7 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia osoby łamiącej/nadużywającej regulamin administratorowi dyżurującemu lub w postaci skargi na forum.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia błędu gry lub pluginu administratorowi dyżurującemu lub na forum poprzez komendę /msg w grze lub prywatną wiadomość na forum.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania poleceń administracji.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu.
 5. Użytkownik, po zadaniu pytania, zobowiązany jest do przeczytania odpowiedzi administracji. Każde kolejne zadanie pytania po udzieleniu odpowiedzi będzie karane.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie kary za niestosowanie się do regulaminu wymierzane są według nieokreślonego taryfikatora.
 2. Administracja zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby lub skargi bez podania powodu.
 3. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia treści niecenzuralnych.
 4. SkyUp.pl zastrzega sobie prawo dokonywać zmian niniejszego regulaminu w każdym czasie bez wcześniejszego uprzedzenia lub podania przyczyny.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07 stycznia 2016 roku i jest pełnym regulaminem obowiązującym na SkyUP.pl.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części regulaminu.

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Copyright © skyup.pl 2016