Regulamin sieci serwerów SkyUp


SPIS TREŚCI

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§2 REGULAMIN SERWISU

§3 REGULAMIN SERWERÓW MINECRAFT

§4 REGULAMIN EVENTÓW

§5 REGULAMIN PŁATNOŚCI PREMIUM

§6 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

NOTY PRAWNE

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Rejestracja konta w serwisie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 2. Każdy użytkownik korzystający z serwisu ma obowiązek przestrzegania regulaminu.
 3. Każda zarejestrowana, niełamiąca regulaminu osoba ma prawo do gry na serwerze oraz korzystania z serwisu.
 4. Nieznajomość regulaminu w żadnym wypadku nie zwalnia z jego przestrzegania.
 5. W obrębie naszej społeczności obowiązują ogólnie pojęte zasady dobrego wychowania, netykiety i normy społeczne.
 6. Każda zarejestrowana osoba zrzeka się praw do treści zamieszczonych na serwerze na rzecz SkyUP.pl

§2 REGULAMIN SERWISU

 1. Na czatach publicznych1 zabrania się:

  • pisania Capslockiem,
  • floodowania,
  • omijania cenzury,
  • pisania wielokrotnie identycznej, podobnej wiadomości lub o takim samym przekazie,
  • używania wulgaryzmów,
  • żebrania,
  • proszenia o dotacje,
  • imitowania wiadomości,
  • prowokowania oraz umyślnego irytowania administracji.
 2. Zakazane jest reklamowanie innych serwerów gier, serwerów głosowych, kanałów na YouTube, streamów oraz stron internetowych. Nie dotyczy osób z rangą YT/MiniYT oraz sytuacji indywidualnych, gdzie została udzielona zgoda administratora dyżurującego.

 3. Surowo zabrania się prowokowania, obrażania i dyskryminacji innych graczy.
 4. Zakazuje się używania nicków lub skinów rasistowskich, sławnych osób itd; a także podawania za inną osobę.
 5. Zgodnie z Art. 190. Kodeksu karnego "Groźba karalna" (Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.) Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 6. Na serwerze zabrania sie sprzedaży przedmiotów lub usług za realne pieniądze. Nie dotyczy wymian za tokeny.
 7. Zabrania się łączenia z serwerami, serwisem za pomocą proxy / vpn.
 8. Surowo zabrania się propagowania ideologii i ustrojów politycznych oraz treści erotycznych, także w formie podtekstów.
 9. Zabrania się reklamowania SkyUP.pl na innych serwerach w grze Minecraft i miejscach do tego nie przeznaczonych.

§3 REGULAMIN SERWERÓW MINECRAFT

 1. Surowo zakazane jest używanie wspomagaczy typu Wurst, AutoClicker, Fastbreak, SpeedMine, Macro (np. TinyTask) i innych dających znaczną przewagę w przebiegu rozgrywki.
 2. Zabrania się proszenia administratora o ułatwienie rozgrywki (w tym teleportacji, prośby o przedmioty, zmiany gamemoda, nieśmiertelności, operatora i innych).
 3. Zakazuje się wszelkich oszustw i kradzieży.

  a) Ochrona kradzieży bloków

  Bloki postawione na terenie objętym ochroną (wyspa/działka) należą do właściciela tego terenu. Wszystkie działania podejmowane są dla wspólnego dobra i rozwoju.

  Z wiarygodnym dowodem potwierdzającym utratę bloków (np. nagranie, screenshot) należy zgłosić się do administracji. Kradzieże/oszustwa bez dowodu nie będą rozpatrywane, za wyjątkiem:

  • kradzieży bloków wartych więcej niż 50k zgodnie z cennikiem trybu skyblock
  • kradzieży spawnerów, beaconów

  b) Ochrona kradzieży przedmiotów

  Przedmioty winny być chowane w zablokowanych skrzyniach lub enderchescie i wymieniane przy pomocy dostępnego pluginu: /wymien (nick). Przedmioty skradzione przez nieuwagę, śmierć na cudzym terenie, przy wymianie tradycyjnej lub z niezabezpieczonych skrzyn nie beda objęte ochrona kradzieży (za wyjątkiem posiadanego dowodu).

  W przypadku utracenia dostępu do terenu lub nieobecności użytkownika jego zablokowana skrzynia (w tym sklep) objęta jest ochroną przez okres 7 dni, a następnie właściciel terenu ma prawo do wniosku o usunięcie blokady.

  c) Ochrona oszustw przy płatnosci za tokeny

  Oszustwa dotyczace wymian za tokeny są w pełni chronione i nie wymagają dowodu (choć z pewnością usprawni on cały proces).

  d) Okres ochronny

  Kradzież należy zgłosić od razu, w terminie nie późniejszym niż 10 dni od popełnienia. Zgłoszenia wybiegające poza ustalony czas nie będą przyjmowane.

 4. Administracja zobowiązania jest do rekompensaty straconych przedmiotów tylko i wyłącznie, jeżeli zostały stracone z winy serwera.

 5. W przypadku rejestracji na koncie zarejestrowanym, jako konto premium, prawowity właściciel konta ma prawo przejąć je wraz z wszelkimi zakupionymi usługami.
 6. Zabrania się działań na szkodę serwera, w tym:

  a) Używania bugów

  b) Tworzenia multikont

  c) Rozdawania lub sprzedawania za bezcen dużej ilości przedmiotów ze względu na negatywny wpływ na rozgrywkę osób na duzo niższym etapie rozwoju. Wyspy/Działki niestosujące się do zakazu będą blokowane.

  d) Korzystania z farm 0tick lub innych mechanizmów dających przewagę w rozgrywce

§3.1 REGULAMIN SERWERA SKYBLOCK

 1. Lider wyspy może być odziedziczony w dwóch przypadkach. W momencie, gdy lider wyspy został zbanowany i nie uzyska unbana w ciągu tygodnia od daty zbanowania lub będzie nieobecny na serwerze dłużej niż dwa tygodnie.
 2. Wyspa zostaje usunięta, gdy jej członków nie ma ponad 30 dni.
 3. Gracz zobowiązany jest do przestrzegania limitu posiadania jednego podpisu. Zabronione jest także zarabianie na ich sprzedaży.
 4. Dozwolone jest zabijanie na wyspach. Jedynym wyjątkiem jest zabijanie przy tabliczce [WITAJ].
 5. Zabrania się tworzenia bezsensownych aukcji, mających na celu wystawienie przedmiotu bez wartości, o zmienionej nazwie lub podpisów, a także wielokrotnego powtarzania jednej aukcji. Administracja nie odpowiada za przedmioty utracone w momencie końca aukcji, gdy gracz znajduje się poza wyspą.
 6. Zabrania się resetowania wyspy w celu zebrania z niej przedmiotów, nakłaniania innych do takich zachowań, a także czyszczenia wyspy przed rozpoczęciem rozgrywki z inną osobą.
 7. Hodowle zwierząt przekraczające racjonalne normy, wpływające na TPS serwera będą uznawane za łamanie regulaminu. Administracja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zmniejszenia ilości zwierząt.

§3.2 REGULAMIN SERWERA SURVIVAL

 1. Zabrania się celowego niszczenia (griefu) mapy.
 2. Działka zostaje usunięta, gdy jej właściciela nie ma ponad 30 dni.
 3. Gracz zostaje usunięty z działki, gdy jest offline ponad 14 dni.

§4 REGULAMIN EVENTÓW

 1. Zabronione jest noszenie przedmiotów w ręce, zbroi, efektów, a także elytry podczas trwania eventu.
 2. Zabroniona jest teleportacja do osoby uczestniczącej w evencie.
 3. Gracz zobowiązany jest do wykonywania poleceń administratora zarządzającego eventem oraz do czytania wskazówek pojawiających się na czacie.
 4. Zabronione jest branie udziału w eventach po zajęciu podium. Administracja ma pełne prawo uchylić się od tej zasady.
 5. Zabronione jest podpowiadanie podczas trwania eventu.

§5 REGULAMIN PŁATNOŚCI PREMIUM

 1. Użytkownik ma prawo przenieść tokeny między kontami za pomocą panelu uzytkownika.
 2. Zakup usług następuje na konkretne konto. Nie ma możliwości ich przeniesienia.
 3. Użytkownik ma prawo sprawdzenia listy dokonanych transakcji i przelewów za pomocą panelu uzytkownika.
 4. SkyUP.pl zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej, podczas której upływa czas rang.
 5. Zakup tokenów w żaden sposób nie przekłada się na konieczność przestrzegania regulaminu. Osoby posiadające zakupione przywileje są karane na równi z osobami bez nich.
 6. Użytkownik po zakupieniu tokenów/usług traci prawo odstąpienia od umowy (możliwość ubiegania się o zwrot zakupionych tokenów/usług). Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, rozdział 4, art. 38, p. 13
 7. SkyUP.pl jest własnością AS-DOM Zakład Usługowy Sylwia Soszyńska-Boś 20-538 Lublin, ul Jutrzenki 14/34 Regon 432317886 NIP 712-210-70-62

§6 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia osoby łamiącej/nadużywającej regulamin administratorowi dyżurującemu lub w postaci skargi na forum.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia błędu gry lub pluginu administratorowi dyżurującemu lub na forum poprzez komendę /msg w grze lub prywatną wiadomość na forum.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania poleceń administracji.
 4. Użytkownik, po zadaniu pytania, zobowiązany jest do przeczytania odpowiedzi administracji. Każde kolejne zadanie pytania po udzieleniu odpowiedzi będzie uznane za spam.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie kary za niestosowanie się do regulaminu wymierzane są indywidualnie do każdej sytuacji i mogą się różnić.
 2. Użytkownik ma prawo odwołać się od bana/warna w przeciągu tygodnia od daty zbanowania. Po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.
 3. Użytkownik ma prawo do odwołania się od odrzuconej prośby o unbana/unwarna do właściciela serwera.
 4. Prośba o ukaranie samego siebie skutkować będzie banem permanentym.
 5. Administracja zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby lub skargi bez podania powodu.
 6. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia treści niecenzuralnych; niezgodnych z regulaminem.
 7. SkyUp.pl zastrzega sobie prawo dokonywać zmian niniejszego regulaminu.

NOTY PRAWNE

Regulaminy podlegają ochronie prawnoautorskiej, gdyż są utworami w rozumieniu prawa autorskiego. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania, czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części regulaminu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright © skyup.pl 2016-2019


 1. Ze względu na dużą dopuszczalną ilość osób na wyspie (niekoniecznie sobie znanych) i brak możliwości opuszczenia chatu wyspowego jest on w świetle regulaminu serwera chatem publicznym i należy na nim zachować kulturę dyskusji.