Regulamin sieci serwerów SkyUp


§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Rejestracja konta w serwisie jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
 2. Każdy zarejestrowany na serwerze lub forum użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminów.
 3. Każda zarejestrowana, niełamiąca regulaminu osoba ma prawo do gry na serwerze oraz korzystania z forum.
 4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
 5. Każda zarejestrowana osoba zrzeka się praw do treści zamieszczonych na serwerze na rzecz SkyUP.pl

§2 REGULAMIN SIECI

 1. Surowo zakazane jest używanie wspomagaczy typu Wurst, AutoClicker, Fastbreak, SpeedMine, Macro (np. TinyTask) i innych dających znaczną przewagę w przebiegu rozgrywki.
 2. Zakazane jest reklamowanie innych serwerów gier, serwerów głosowych, kanałów na YouTube, streamów oraz stron internetowych. Nie dotyczy osób z rangą YT/DYT/MiniYT oraz sytuacji indywidualnych, gdzie została udzielona zgoda administratora dyżurującego.
 3. Na czacie globalnym zabrania się:
  • pisania Capslockiem,
  • floodowania,
  • omijania cenzury,
  • pisania wielokrotnie identycznej, podobnej wiadomości lub o takim samym przekazie,
  • używania wulgaryzmów,
  • żebrania,
  • proszenia o dotacje,
  • imitowania wiadomości,
  • prowokowania oraz umyślnego irytowania administracji.
 4. Surowo zabrania się prowokowania, obrażania i dyskryminacji innych graczy.
 5. Zakazuje się używania nicków lub skinów rasistowskich, sławnych osób itd; a także podawania za inną osobę.
 6. Zabrania się proszenia administratora o ułatwienie rozgrywki (w tym teleportacji, prośby o przedmioty, zmiany gamemoda, nieśmiertelności, operatora i innych).
 7. Zgodnie z Art. 190. Kodeksu karnego "Groźba karalna" (Dz.U.1997.88.553 - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.) Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 8. Uwaga! Zmiana! Zakazuje się wszelkich oszustw i kradzieży.

  a) Ochrona kradzieży bloków

  Z wiarygodnym dowodem potwierdzającym utratę bloków (nagranie, screenshot, inne - świadek nie jest wiarygodnym dowodem) należy zgłosić się do administracji. Kradzieże/oszustwa bez dowodu nie będą rozpatrywane, za wyjątkiem:

  • kradzieży bloków wartych więcej niż 50k zgodnie z cenikiem sklepu serwerowego
  • kradzieży spawnerów, beaconów

  b) Ochrona kradzieży przedmiotów

  Przedmioty winny być chowane w zablokowanych skrzyniach lub enderchescie i wymieniane przy pomocy dostępnego pluginu: /wymien (nick). Przedmioty skradzione przez nieuwagę, śmierć na cudzej wyspie, przy wymianie tradycyjnej lub z niezabezpieczonych skrzyn nie beda objęte ochrona kradzieży (za wyjątkiem posiadania wiarygodnego dowodu).

  c) Ochrona oszustw przy płatnosci za tokeny

  Oszustwa dotyczace wymian za tokeny nie wymagają dowodu (choć z pewnością usprawni on cały proces)

  d) Okres ochronny

  Kradzież należy zgłosić od razu, w terminie nie późniejszym niż 10 dni od popełnienia. Zgłoszenia wybiegające poza ustalony czas nie będą przyjmowane.

 9. Na serwerze zabrania sie sprzedaży przedmiotów lub usług za realne pieniądze. Nie dotyczy wymian za tokeny.

 10. Administracja zobowiązania jest do rekompensaty straconych przedmiotów tylko i wyłącznie, jeżeli zostały stracone z winy serwera.
 11. Surowo zabrania się propagowania ideologii i ustrojów politycznych oraz treści erotycznych, także w formie podtekstów.
 12. W przypadku rejestracji na nicku premium, po zgłoszeniu się prawowitego właściciela, konto zostaje utracone.
 13. Zabrania się działań na szkodę serwera (w tym używania bugów oraz tworzenia multikont).
 14. Zabrania się reklamowania SkyUP.pl na innych serwerach w grze Minecraft.

§3 REGULAMIN SERWERA SKYBLOCK

 1. Lider wyspy może być odziedziczony w dwóch przypadkach. W momencie, gdy lider wyspy został zbanowany i nie uzyska unbana w ciągu tygodnia od daty zbanowania lub będzie nieobecny na serwerze dłużej niż dwa tygodnie.
 2. Wyspa zostaje usunięta, gdy jej członków nie ma ponad 30 dni.
 3. Gracz zobowiązany jest do przestrzegania limitu posiadania jednego podpisu. Zabronione jest także zarabianie na ich sprzedaży.
 4. Dozwolone jest zabijanie na wyspach. Jedynym wyjątkiem jest zabijanie przy tabliczce [WITAJ].
 5. Zabrania się tworzenia bezsensownych aukcji mających na celu wystawienie przedmiotu bez wartości, o zmienionej nazwie lub podpisów, a także wielokrotnego powtarzania jednej aukcji. Administracja nie odpowiada za przedmioty utracone w momencie końca aukcji, gdy gracz znajduje się poza wyspą.
 6. Hodowle zwierząt przekraczające racjonalne normy, wpływające na TPS serwera będą uznawane za łamanie regulaminu. Administracja zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zmniejszenia ilości zwierząt.

§4 REGULAMIN EVENTÓW

 1. Zabronione jest noszenie przedmiotów w ręce, zbroi, efektów, a także elytry podczas trwania eventu.
 2. Zabroniona jest teleportacja do osoby uczestniczącej w evencie.
 3. Gracz zobowiązany jest do wykonywania poleceń administratora zarządzającego eventem oraz do czytania wskazówek pojawiających się na czacie.
 4. Zabronione jest branie udziału w eventach po zajęciu podium. Administracja ma pełne prawo uchylić się od tej zasady.
 5. Zabronione jest podpowiadanie podczas trwania eventu.

§5 REGULAMIN PŁATNOŚCI PREMIUM

 1. Zakup tokenów oraz usług następuje na konkretne konto. Nie ma możliwości ich przeniesienia.
 2. SkyUP.pl zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej, podczas której upływa czas rang.
 3. Zakup tokenów w żaden sposób nie przekłada się na konieczność przestrzegania regulaminu. Osoby posiadające zakupione przywileje są karane na równi z osobami bez nich.
 4. Użytkownik po zablokowaniu (zbanowaniu) konta traci możliwość do ubiegania się o zwrot kosztów zakupionych tokenów/usług.
 5. SkyUP.pl jest własnością AS-DOM Zakład Usługowy Sylwia Soszyńska-Boś 20-538 Lublin, ul Jutrzenki 14/34 Regon 432317886 NIP 712-210-70-62

§6 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia osoby łamiącej/nadużywającej regulamin administratorowi dyżurującemu lub w postaci skargi na forum.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia błędu gry lub pluginu administratorowi dyżurującemu lub na forum poprzez komendę /msg w grze lub prywatną wiadomość na forum.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania poleceń administracji.
 4. Użytkownik, po zadaniu pytania, zobowiązany jest do przeczytania odpowiedzi administracji. Każde kolejne zadanie pytania po udzieleniu odpowiedzi będzie uznane za spam.

§7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkie kary za niestosowanie się do regulaminu wymierzane są indywidualnie do każdej sytuacji i mogą się różnić.
 2. Użytkownik ma prawo odwołać się od bana/warna w przeciągu tygodnia od daty zbanowania. Po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.
 3. Użytkownik ma prawo do odwołania się od odrzuconej prośby o unbana/unwarna do właściciela serwera.
 4. Prośba o ukaranie samego siebie skutkować będzie banem permanentym.
 5. Administracja zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby lub skargi bez podania powodu.
 6. Administracja zastrzega sobie prawo do usunięcia treści niecenzuralnych; niezgodnych z regulaminem.
 7. SkyUp.pl zastrzega sobie prawo dokonywać zmian niniejszego regulaminu.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07 stycznia 2016 roku i jest pełnym regulaminem obowiązującym na SkyUP.pl.

Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części regulaminu.

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Copyright © skyup.pl 2016