Polityka prywatności


§7a Uzupełnienie regulaminu

Niniejszy dokument jest częścią regulaminu serwisu skyup.pl oraz stanowi jego dopełnienie.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

§7b Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest właściciel serwisu - AS-DOM Sp. z o.o. ul. Jutrzenki 12/158A 20-538 Lublin NIP 7123113001 REGON 060332675 KRS 0000300854.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się listownie na podany powyżej adres lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@skyup.pl.

§7c Zakres pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania:

  • informacje podawane w formularzach zamieszczonych w serwisie, w tym podczas rejestracji na serwerze;
  • informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z serwisu.
 2. Zbierane informacje służą do realizacji następujących celów:

  • administrowania serwerami i serwisem;
  • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i serwisu;
  • zapewnienia świadczenia określonych usług;
  • ułatwienia korzystania z serwisu i dopasowania go do potrzeb użytkowników;
  • zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji;
  • komunikacji z użytkownikiem;
  • przedstawiania ofert handlowych drogą elektroniczną;
  • celów statystycznych
 3. Pliki "cookies":

  a) Pliki „cookies” służą do realizacji następujących celów:

  • ułatwienia użytkownikom korzystania z serwisu i dopasowania go do potrzeb użytkowników;
  • zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji;
  • tworzenia statystyk serwisu, które umożliwią poznanie oczekiwań użytkowników.

  b) Przeglądarki internetowe zwykle domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu. Użytkownik posiada możliwość skonfigurowania własnej przeglądarki internetowej tak, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików „cookies” na urządzeniu. Wyłączenie przechowywania plików „cookies” może spowodować, że niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

 4. Administrator serwisu nie przekazuje zbieranych danych podmiotom zewnętrznym.

 5. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

§7d Prawa użytkownika

 1. Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.
 2. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7e Pozostałe informacje

 1. Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

 2. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj. przez okres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.

 3. W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych Administrator rekomenduje użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 12.04.2020